Et trygt og godt nabolag


Tiurberget borettslag legger vekt på helse, miljø og sikkerhet.
Borettslaget abbonerer på NBBL sin HMS-pakke. Styret har tilpasset denne til vårt borettslag:

                FORORD
DEL   01 BOLIGSELSKAPET                       
DEL   02 HVORDAN BLI BEDRE
DEL   03 RUTINER I BOLIGSELSKAPET
DEL   04 AVTALER OG KONTRAKTER
DEL   05 ORIENTERING OM HMS
DEL   06 SJEKKLISTER, ARBEIDSINSTRUKS, OG HANDLINGSPLANER
DEL   07 DOKUMENTASJON              
DEL   08 LOVER OG FORSKRIFTER
DEL   09 SPØRSMÅL OG SVAR              
DEL   10 NYTTIGE KONTAKTER

Brannsikring
Alle boenheter skal ha montert minst en røykvarsler i hver etasje i boligen. Den skal monteres slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket. 

Alle boenheter skal ha manuelt slokkingsutstyr tilgjengelig som kan benyttes i alle rom. Reglene tilsier at slokkingsutstyr må være brannslukker av ABC-type minimum 6 kg, eller brannslange som når alle rom i alle etasjer. I Tiurberget borettslag er det utplassert en røykvarsler i hver etasje og et brannslukningsapparat i hver leilighet. Det er borettslaget som har ansvaret for at det finnes brannsikringsutstyr i leilighetene. 

Beboer er ansvarlig for vedlikehold av utstyret.

Vedlikehold av pulverapparat (ABC-type) utføres som følger:
Kontroller minst en gang i året at manometernålen står på grønt.
Vend på apparatet minst en gang i året, slik at pulveret ikke klumper seg.
Se til at splinten sitter ordentlig på plass.
Se til at apparatet blir etterfylt etter bruk.
Kontroll av røykvarsler bør utføres minst to ganger i året ved at batteriet kontrolleres og at det sjekkes at røykvarsleren fungerer. 
Batteriet skal byttes en gang i året. Beboer står for batterier.

Borettslaget har inngått avtale med Norsk Brannvern, som vil foreta kontroller 1 gang i året.

Vannpakninger
Beboere bes sjekke om vannet renner i klosettene to ganger hvert år. Dersom det oppdages feil dekker borettslaget rørlegger for skifte av pakninger.

Lekeplass
Borettslaget har en egen lekeplass, opparbeidet av beboerne. Her finnes bl.a. sklie, huske og et lekehus.

Borettslaget har inngått avtale med Lekeplasskontrollen AS om kontroll av lekeplasse og lekeapparat.