Velkommen til Tiurberget borettslag

 

Tiurberget Borettslag ble stiftet i 1979 og ligger i Rognebærvegen 9-55. 

Borettslaget ligger på Langerudberget, som ble regulert til boligbebyggelse i 1978, med nærlekeområder, akebake, fotballøkke med mer. 

Området ble utbygget i 1979-1981, og ligger i umiddelbar nærhet til friluftsområder og utsikt over Glomma og Kongsvinger festning.

I starten bestod borettslaget av en blanding av lavblokker, kjedehus og rekkshus, men disse er i dag skilt ut som ulike borettslag.
Dagens borettslag ble skilt ut i 2004/5, og består av 9 rekkehus med 4 boliger hver.
Dette gjør at vi har en mer homogen bygningsmasse, som er enklere å planlegge vedlikehold for.

Borettslaget har gjennomgått flere oppgraderinger siden 1980, slik at bygningsmassen ligger tettere opp til dagens standard.
I 2005 ble det lagt inn kabelanlegg
I 2006/7 ble alle dører og vinduer skiftet ut med mer moderne og energivennlige typer.
I 2007 ble garasjeanlegget totalrenovert, med fjernkontrollerte garasjeåpnere og uttak for strøm til motorvarmere.
I 2007 ble også alle sydøstvendte gavelvegger skiftet ut og ekstraisolert.
I 2014/15 har de fleste husene fått ekstra isolasjon på sydvendte fasader, og alle husene er blitt malt i lys grå og skifergrått.
I 2014 ble det også satt i stand en lekeplass i borettslaget.
I 2014 ble alle levegger skiftet ut slik at dette nå er mer harmonisert.
I 2021 ble elektrisk anlegg i garasjeanlegg oppgradert slik at beboere kan installere

Alle boenhetene har i utgangspunktet likt antall rom, men halvparten er speilvendte, og bruken av rommene kan variere. Noen har laget åpen løsning mellom stue og kjøkken, og noen har gjort om inneboder til badstue eller ekstra plass i entreen.
I tillegg har en del installert varmepumper. Opprinnelig var det ingen som hadde terrasse eller markiser, men i dag har alle dette.

Mulige nye tiltak kan være ekstra isolering av tak, nye energikilder, fornyelse av renovasjonsanlegg og energikartlegging.