Nyttig for gode naboer

Tekniske tegninger
Her er tekniske tegninger fra den gang husene ble bygget. Tegningene viser fasader, plan og tverrsnitt.
Husene er i hovedsak bygget slik tegningene viser, med mindre forskjeller i fht terrengforhold og arbeid som er utført i senere tid.

Fasade            - Nord
Fasade            - Vest
Fasade            - Øst
Plan 1. etasje - Vest
Plan 1. etasje - Øst
Plan 1. etasje - Nord-Vest
Plan 1. etasje - Nord-Øst
Plan 2. etasje - Vest
Plan 2. etasje - Øst
Snitt                  - Syd-Nord

Tegningene kan være til hjelp ved søknad om bygningsmessige tiltak eller ved utsetting av arbeid.

Dokumentasjon av garasjeanlegg
Her er dokumentasjon av garasjeanlegg. Dokumentasjonen stammer fra ferdigstilling av garasjeanlegget i 2006. Det kan derfor være mindre endringer etter  som det er gjort ulikt vedlikehold siden den gang. I hovedsak skal imidlertid dokumentasjonen være gyldig.

Dokumentasjon av kabelanlegg
Her er dokumentasjon av kabelanlegg. Dokumentasjonen viser bl.a hvor kabler er lagt.

Garasjenøkler og -porter
Borettslag står for garasjenøkler og utbedring ved skade. 
Kontakt styret ved behov. Beboer står for rutinemessig sjekk og mindre vedlikehold.

Maling
Borettslaget står for innkjøp av maling til alle ytre fasader unntatt inngangsdør.
Kontakt styret ved behov for maling. Beboer står fritt til å velge farge på ytterdører.


Bilhenger
Borettslaget har en felles henger for utlån. Hengeren står i fellesgarasjen, garasjen lengst mot nord-øst i garasjeanlegget.
Kontakt styret ved behov.