Husordensregler

Her er husordensregler vedtatt av styret i Tiurberget borettslag 2015-08-10

Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for.
Et godt naboskap kjennetegnes ved at man føler ansvar for hverandre og at alle bidrar til å lage et godt bomiljø.
I Tiurberget borettslag er andelseierne i fellesskap ansvarlige for å bidra til et godt omdømme, sikre ro, orden og trygghet i hjemmet og heve borettslagets og strøkets anseelse.

Søknad om tiltak
Her er søknadsskjema for tiltak inkludert nabovarsel.
Beskriv tiltak som ønskes utført så godt som mulig og få nærmeste nabo/-er til å signere på at de har mottatt varsel.
Send skannet kopi til tiurberget@borettslag.net eller papirkopi i styrets postkasse.

Alle tiltak som omfatter bygningsmessige endringer er i utgangspunktet søknadspliktige i Tiurberget borettslag.
Dette omfatter bl.a. vedboder, terrasser, gjerder, lekehus, oppsetting av parabol med mer.

 

 

Til tross for at forskrifter åpner opp for mindre søknadsplikt ønsker borettslaget å holde på noen felles kjøreregler.
Hensikten er først og fremst å ivareta et helhetlig preg og hver beboers interesser i fht utsikt, innsyn etc.
Med søknad om tiltak skal det følge en egenerklæring.

Egenerklæring ved tiltak
Her er skjema for egenerklæring ved søknad om tiltak.

Lover og forskrifter går framfor borettslagets regler. At du får en godkjenning av naboer og styret betyr ikke nødvendigvis at alt er i orden.
Sjekk derfor gjerne ut gjeldende forskrifter ved å høre med kommunens byggesaksbehandlere.
Disse har god erfaring og kunnskap om regler i hht brannhensyn, bebyggelsesgrad, krav om adkomst for nødetater med mer.

Her kommer vedtekter med mer etterhvert.